Kontakt telefon 061/644-56-56 office@radovi.rs radovi.rs

Kvarovi na veš mašini

Kvarovi na veš mašini su poprilično česta pojava. Kvarovi na veš mašini opisujemo Vam večinu čestih kvarova. Kvarovi na veš mašini – popravka.


Kvarovi na veš mašini

Situacija sa kojom se gotovo svaka porodica susretne u svom domaćinstvu jesu problemi sa tehnikom, među kojima dominiraju kvarovi na veš mašini.

Da kućni aparati pored toga što olakšavaju život mogu i glavobolju da zadaju, shvatimo tek kad zataje.


Primer u prilog tome jeste da kad uključimo veš mašinu, umesto zvuka rada iste, dobijemo tišinu odnosno, primetimo da naša veš mašina ne prima vodu.

Šta sve može biti uzrok tome da mašina ne prima vodu (kvarovi na veš mašini)?

Svakako raznovrsni kvarovi. Neke od njih ćemo navesti:

– dotok vode možda nije u funkciji;
– neispravnost spule (ukoliko je to uzrok neophodna je zamena iste)
– hidrostat nije više u funkciji (važno ispitati i zameniti ukoliko se utvrdi kvar).

Detaljnije oveš mašina ne prima vodu


Kvarovi veš mašine mogu da nastanu i u samom procesu njenog rada, nakon što primi vodu.

U toku pranja veša, možemo primetiti da se bubanj veš mašine neprekidno okreće samo u jednu stranu.

Do tog problema najčešće dovedu:

– neispravan motor;
– neispravan programator;
– neispravan R-C CLAN.


Kad smo već kod dela veš mašine zvanog bubanj, trebalo bi pomenuti još jedan problem koji je vezan za njega i kako nastaje (kvarovi na veš mašini).

Bubanj veš mašine se ne okreće, Ovo je jedan od češćih kvarova a mnogo toga se može dovesti u uzročno-posledičnu vezu s njim:

– neispravan kondezator;
– neispravan remen;
– neispravan elektromotor;
– neispravan konektor na motoru;
– neispravan programator.


Takođe, može se dogoditi da veš mašina ne radi odnosno, lampice su sve aktivne (rade) ali veš mašina ne reaguje ili samo zuji (kvarovi na veš mašini).

Ovakav kvar je posledica mnogobrojnih uzroka a navešćemo neke primere.

– Ventil kao uzrok u slučaju njegovog začepljenja sitnim peskom npr.
– posuda za dozu, dozator može biti krivac;
– neispravnost programatora;
– spula je možda pregorela;
– neispravnost hidrostata;
– vodovodna mreža može biti uzrok ukoliko je mali pritisak vode.

Detaljnije oveš mašina ne radi


Podrazumeva se da sve ove kvarove kao i naredne (kvarovi na veš mašini) koje ćemo opisati kad je u pitanju veš mašina treba da utvrde i otklone stručna lica električar i vodoinstalater.


Centrifuga je neophodna radnja u samom procesu pranja veša pa s toga joj posvećujemo posebnu pažnju (kvarovi na veš mašini).

Osnovne nezgode kad je centrifuga u pitanju se zapravo svode na dve mogućnosti a to su da centrifuga ne radi ili radi ali uz ogromnu buku.

Centrifuga veš mašine ne radi. Kvarovi sledećih delova mogu biti uzrok problema sa centrifugom:

– elektormotor koji nije ispravan;
– neispravan programator;
– prekidač centrifuge može biti neispravan;
– neispravan kondezator.


Centrifuga je aktivna odnosno radi ali jako bučno (kvarovi na veš mašini). 

Za ovakvo stanje u radu veš mašine krivca tražimo u ležajevima motora koji su najčešće pokvašeni vodom.

Detaljnije ocentrifuga ne radi


Ako ste primetili da se veš mašina trese/skače pri radu to podrazumeva niz mogućih kvarova (kvarovi na veš mašini):

– zategnutost remena motora;
– nastala blokada veš mašine-moguće je poništitit;
– dotrajali amortizeri (veš mašina trese);
– neispravan centralni ležaj.

Detaljnije oveš mašina se trese-skače


Ukoliko veš mašina predugo otkuvava veš to nas upućuje na primarne kvarove kao što su:

– neispravan prekidač za otkuvavanje;
– neispravan termostat;
– neispravan blokirni relej;
– neispravan programator.

U slučaju da ne rade programi za pranje Vaše veš mašine verovatno je došlo do nastanka kvara u eletričnoj pumpi.


Bonus tema

U slučaju nužde, kako otvoriti vrata veš mašine u toku njenog rada (kvarovi na veš mašini):

– prvo treba isključiti dovod struje i sačekati par minuta (utičnica u zidu );
– u3koliko prva opcija ne uspe onda potražiti upustvo za upotrebu veš mašine.

 

Vaš Električar Beograd Tim (Radovi.rs Tim)

 

Call Now ButtonPozovite nas